På svenska, tack! In Swedish, please, Po szwedzku

A N D A T A
English:
Andata is a very powerful Program. The Program is sold on the Scandinavian Market since 1988.
Andata can handle both scanned Pictures Files and Sound Files as Video Files.
Andata is very easy to run.
You can search on allmost every Inputs Data that you have entered.
The Printer Outputs are very well designed. Printer Outputs in 12 Languages.
You are able to write to Files that can be loaded in Microsoft EXCEL.
You are able to write to Labels.
The HTML Part of Andata is very powerful. Andata will create HTML Files which you can load to your Web Page.
A Calender is included which can be used between the Years 300 and 2099.

The Demo Version has some Restrictions.

Try the Demo Version and see the Possibilities.

Download English Version


Polish/Wersja polska:
ANDATA - jest zaawansowanym programem komputerowym do badania genealogii.
Program ten istnieje i jest sprzedawany na rynku skandynawskin od 1988 roku.
Andata jest prosty w zastosowaniu i nowoczesny.
Program obsługuje zarówno zeskanowane pliki graficzne, pliki audio oraz pliki wideo.
Zaawansowane wyszukiwanie.
Wydruki na drukarce są dobrze zaprojektowane graficznie. Druk w 12 językach.
Andata może tworzyć pliki HTML.
Program zawiera również kalendarz obejmujący lata: 300-2099.

Wersja Demo ma pewne ograniczenia.

Wypróbuj Demo a zobaczysz wszystkie możliwości.


Download Polish Version
Pobierz program Andata.andata.epost@gmail.com