eller använd Backknappen.

Andata Produkter

Senaste vers. 8
2018-04-01
ANDATA Vers 8.15
Senaste vers. 9
2019-01-01
ANDATA Vers 9.07
Senaste uppd.
ingår i andata
FÖRSAML.REGISTRET
Senaste uppd.
ingår i andata
SJUKDOMSREGISTRET
Senaste uppd.
2017-11-01
KUNGABANKEN
Senaste uppd.
2018-04-01
SOWAC (Excel) Andata V 9

MANUAL till Version 9.07

MANUAL (Version 8, äldre manual)

Installation av systemfiler om du förlorat någon:
SYSTEMFILER till Andata

Om du installerat Vers. 9 felaktigt ges här upplysningar:"
Information till Andata Vers. 9